Hizmet Sözleşmesi ve KVKK Metni

 • Sözleşmenin Tarafları            

İşbu sözleşmenin tarafları sözleşme metninde:

“OnlinePsikolog’ un sahip olduğu onlinepsikolog.com.tr web adresi kısaca “OnlinePsikolog” olarak anılacaktır. Taraflardan www.onlinepsikolog.com.tr internet adresindeki içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişiler “DANIŞAN” olarak , yardıma ihtiyaç duyduğunuz alanlardaki uzman veya klinik psikologlar “DANIŞMAN” olarak anılacaktır.

DANIŞAN: doldurduğu form bilgileri ve bu bilgilerin doğru olduğunu, ayrıca 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. Danışan formu doldurarak; işbu Sözleşmeyi kabul etmiş ve OnlinePsikolog hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir.

DANIŞMAN (Uzman) : OnlinePsikolog uygulamasında Danışmanlara özel profil bilgilerini doldurmuş,18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, uzmanlığını sunduğu resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) belgelemiş, OnlinePsikolog.com.tr hizmet sözleşmesini kabul etmiş, başvurusu OnlinePsikolog tarafından kabul edilmesi halinde, OnlinePsikolog uygulamasında hizmet vermek istediğini beyan etmiş kişilerdir.

 • OnlinePsikolog Danışmanlık Hizmeti Genel Hükümleri ve Üyelik/Danışmanlık Koşulları

2.1 OnlinePsikolog platformu üzerinden sağlanacak olan  Danışmanlık hizmetinden yararlanmadan önce işbu sözleşmeyi okuyup kabul etmeniz gerekmekte olup, üyeliğini başlatmış olan her DANIŞAN aşağıdaki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

2.2 Aşağıdaki hak ve yükümlülükler tüm TARAFLAR için bağlayıcıdır.

2.3 Online psikolojik Danışmanlık hizmeti sunan OnlinePsikolog ‘un amacı; bir uzman tarafından görüntülü ve sesli platformlar ile kişiye ihtiyaç duyulan psikolojik yardım ve destekleyici Danışmanlık hizmeti sağlamaktır. OnlinePsikolog (web sitesi) Danışanlara Danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir aracılık hizmeti verir.

2.4 Online danışma hizmeti fiziki koşullara sahip olmadığı gerekçesi ile yüz yüze terapi alma imkanı olmayanlar veya almak istemeyenler için bu alanda bir psikolojik Danışman’dan faydalanmasını sağlar. OnlinePsikolog ‘un sağladığı online danışma hizmeti yüz yüze terapiler için geçerli tüm etik kurallara uyacağını taahhüt etmektedir.

2.5 Online Danışmanlık hizmeti doğrudan ya da dolaylı ruh hastalıkları ile ilgili teşhis(tanı) ve tedavi amacı içermez ve tıbbi bir tedavi hizmeti sunmamaktadır. İlaç tedavisi, ilaç dozu ayarlama gibi uygulamalar yapılmaz.

2.6 Uygulamaya ÜYE (DANIŞAN) olabilmek için gereken haller:

 • Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak),
 • Kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek hali bulunmamak,
 • Kanuni vesayet gerektirebilecek halde olmamak
 • Herhangi bir sebep nedeni ile daha önce OnlinePsikolog üyeliğinden uzaklaştırılmamış olmak
 • Herhangi bir yasal sebep dolayısıyla OnlinePsikolog ‘un iş bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı düşmek
 • Sözleşmede yer alan üyelik şartlarını engelleyecek bir duruma sahip olmamak,
 • Kullanıcı adı seçiminde genel ahlak kurallarına uymak ve telif hakkı, marka veya ticari unvanları ihlal eden bir durum taşımamak gerekmektedir.

2.7 ÜYE (DANIŞAN) sıfatı kazanılamayacak haller:

 • Bireyin yasal olarak 18 yaşından küçük yani reşit olmaması durumunda ağır ruhsal bozukluklar,
 • Psikoterapi gerektiren durumlar,
 • İlaç tedavisini gerektiren psikiyatrik sorunlar,
 • Kişinin intihar riski taşıdığı durumlar
 • Mevzuat açısından suç unsuru içeren durumlar söz konusu olduğunda başvuran ÜYEYE(DANIŞANA) danışmanlık hizmeti verilmez.

Online Danışmanlık hizmeti almak isteyenler yukarıda sayılan durumların içinde olmadıklarını, online Danışmanlık hizmetinin sınırlarının farkında olduklarını kabul etmiş sayılırlar. Danışanın yaşı vs. gibi önemli hususlarda Danışmanı yanılttığı durumlarda doğabilecek herhangi bir sorundan DANIŞMAN ve OnlinePsikolog uygulaması sorumlu değildir. Böyle bir durum fark edildiğinde Danışman’ın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı bulunmaktadır.

 • Bilgilendirme Yükümlülüğü ve Gizlilik

3.1 Online Danışmanlık hizmeti şahsi bir hizmettir. Sitede yer alan kullanım paketlerinin ücreti tek kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgi ve talebi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından Danışmanlık hizmet alımı veya üyeliği gerçekleştirilemez. Bir gerçek kişinin veya kurumun OnlinePsikolog uygulamasında sadece tek bir hesabı olabilir. Mükerrer açılan hesaplar, uyarı yapılmaksızın OnlinePsikolog uygulaması tarafından kapatılır.

3.2 OnlinePsikolog üzerinden Danışmanlık hizmeti alırken girilmesi gerekli ad, soyadı, telefon vs. bilgileri tam ve eksiksiz girilmelidir. İş bu bilgilerin gizlilik yükümlülüğü OnlinePsikolog uygulamasına aittir. Üye olurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklardan OnlinePsikolog sorumlu değildir. Girilen kişisel bilgilerin güncel ve doğru olduğu DANIŞAN tarafından kabul ve taahhüt edilir. Bu bilgilerin eksikliği ve/veya doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda OnlinePsikolog uygulaması Danışan’ın hizmetini sonlandırma hakkına sahiptir. OnlinePsikolog ile iletişimde bulunmak için sağlanan iletişim kanallarının güvenliğini sağlamak Danışman’ın sorumluluğundadır.

3.3 Danışanların kişisel bilgileri sadece ilgili birimler (ödeme ve teknik birimle ilgilenenler) ile paylaşmak zorundadırlar. Danışanlar Danışmanlardan tamamen anonim ve gizli bir şekilde seans alabilme hakkına sahiptir. Bunun yanında Danışanlar yine Danışmanlara ( psikoloji ve psikolojik, rehberlik ve danışmanlık lisans diplomasına sahip uzmanlar) onlinepsikolog.com.tr web uygulamasında bulunan PSİKOLOĞA SOR bölümünü kullanarak ücretsiz bir şekilde tamamen anonim olarak soru sorabilme hakkına sahiptir.

3.4 Üyeler, Onlinepsikolog.com.tr’nin üyelerin bütün iletişim bilgilerini yeni indirim, kampanya, güncelleme ve gerekli olacak herhangi bir duyuru için bilgilendirme amaçlı kullanma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

3.5 Danışanlar üye hesaplarının üye ismi ve üye şifresi gibi giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz, hesaplarına üçüncü kişilerin girmesine izin veremez. Üye bilgilerinin üyenin ihmali dolayısıyla yetkisiz kişilerce okunmasında veya değiştirilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan OnlinePsikolog sorumlu değildir. Tüm üyelik işlemleri ile üye bilgilerinin güncellenmesi gibi üye hesabındaki tüm işlemler sadece bizzat üye tarafından yapılabilir. Hesabınız üzerinden gerçekleşen tüm aktiviteler, şifre ve kullanıcı adınızı paylaştığınız üçüncü şahıslarınki de dahil olmak üzere Danışan’ın sorumluluğundadır.

 • Danışmanlık Hizmeti ve Üyelik

4.1 Online danışmanlık hizmeti seansları Danışan’ın tercihine göre sesli ya da görüntülü (video seans) olarak 2 şekilde gerçekleşebilir. Seans süreleri Danışanın tercih edip, satın aldığı seansa göre değişim gösterebilmektedir.

4.2 OnlinePsikolog üye seçiminde tek taraflı inisiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten çıkarmak ya da üyelerinin dilediğine dilediği web uygulaması olanaklarından faydalanma hakkı verme hakkını mahfuz tutmaktadır. DANIŞAN da dilediği zaman görüştüğü uzmanı değiştirebileceği gibi dilediği zaman tamamen sistemden ayrılma hakkına da sahiptir.

4.3 OnlinePsikolog Danışanları ve OnlinePsikolog uygulamasından yararlanan herkes OnlinePsikolog ilkelerine ve misyonuna saygı duymak ve OnlinePsikolog kurallarına uymakla yükümlüdür. OnlinePsikolog kurallarına ve ilgili mevzuata aykırı davranılması halinde OnlinePsikolog ve hizmet veren DANIŞMAN, Danışmanlık hizmetini kesme hakkını sahiptir.

4.4 OnlinePsikolog Danışanları web uygulaması içinde yer alan profillerini güncellerken ve web uygulaması üyeliğinin kendilerine tanıdığı hak ve imkânlarını kullanırken yürürlükteki yasal mevzuata, etik kurallara ve web uygulaması üyelik sözleşmesine uygun davranmakla yükümlüdürler.

4.5 Sisteme kayıtlı olarak hizmet veren tüm Danışman’lar, diploma ve CV’lerini OnlinePsikolog ile paylaştıktan ve sistem tarafından belgelerin doğruluğu incelenip onaylandıktan sonra hizmet vermeye başlarlar. Ancak Danışman’lar tarafından sağlanacak hizmetin kalitesi ya da uygunluğu garanti edilmemektedir ve bu gibi durumlarda OnlinePsikolog sorumlu tutulamaz.

4.6 OnlinePsikolog içinde yayınlanan uzmanlara ait kişisel bilgiler (özgeçmiş, unvana, adres, telefon vs. ) çoğu kez üye Danışman’lar tarafından girilmiş olup bu bilgilerinin ilgili kişi tarafından hatalı girilmiş ya da güncelliğini yitirmiş olması mümkündür. OnlinePsikolog web uygulaması yayınlanan DANIŞMAN bilgilerinin doğruluğu ya da güncelliğini garanti etmez. Hatalı olan bilgiler web uygulaması editörlerimize bildirildiğinde gerekli güncelleme ve düzeltmeler hızla yapılacaktır.

4.7 DANIŞAN, Danışman’ın yeterliliği ve uzmanlığı konusunda tek sorumludur. DANIŞAN, bir Danışman’la iletişim kurduğunda herhangi bir şekilde şüpheye düştüğü takdirde, gecikmeden iletişimi koparmalı ve OnlinePsikolog yönetimini haberdar etmelidir. DANIŞAN bu Sözleşmeyi kabul ederek OnlinePsikolog web uygulamasını, oluşacak zararlarda sorumlu ve/veya taraf kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8 OnlinePsikolog hizmet veren Danışmanlar’ın vermiş olabilecekleri; bilgi, tedavi tavsiyeleri, ya da önermiş olabilecekleri kurum, ürün ve diğer Danışmanlar hiçbir koşul altında OnlinePsikolog tarafından tavsiye edilmiş, yönlendirilmiş, önerilmiş ve onaylanmış olarak kabul edilemez. Bu sebeple OnlinePsikolog Danışan’ın yukarıda belirtilen ve Danışman’lar tarafından sağlanan bilgi ya da tavsiyeleri doğrultusunda oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir koşul altında sorumlu olmayacaktır.

4.9 Online Danışmanlık desteği veren DANIŞMAN online psikolojik Danışmanlık sürecinde oluşabilecek teknik aksaklıklardan sorumlu değildir. Seans teknik nedenlerle aksarsa eksik kalan ve Danışanın ücretini ödemiş olduğu süre daha sonra tamamlanır.

4.10 OnlinePsikolog web uygulamasından okuyucu olarak veya her ne suretle olursa olsun yararlanan tüm ziyaretçiler ve Danışanlar bu sayfalarda yer alan tüm yükümlülük, OnlinePsikolog, telif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettiklerini ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumlulukların gerektireceğini anladıklarını kabul ve taahhüt eder.

4.11 OnlinePsikolog web uygulamasında çalışma, geliştirme, güncelleme yapıldığı takdirde web uygulamasının geçici olarak DANIŞAN ve Danışman’ların kullanım hakkına zarar vermeden hizmeti durdurma hakkı saklıdır. Aksi durumda öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. Danışanlar hiçbir surette ücretini ödemiş oldukları hizmeti sonuna kadar kullanmaktan mahrum edilmez.

4.12 DANIŞAN tarafından yüklenen veriler üyelik sona erdikten hemen sonra kalıcı olarak silinir. DANIŞAN sisteme yüklediği evrakların güvenliğinden ve yedekleme işlemlerinden kendisi sorumludur.

4.13 Siteye DANIŞAN ve DANIŞMAN tarafından eklenen her türlü bilgi, doküman, hizmet, yazı, ifade, dosya, görüntü vs. kaynaklara ait yasal sorumluluk DANIŞAN VE Danışmanlara aittir. Kişi anonim ya da görünür biçimde yaptığı her paylaşımdan kendisi sorumludur. Bu konuda OnlinePsikolog web uygulaması hiçbir sorumluluk altında değildir. Danışanlar ve Danışmanlar tarafından suç teşkil edecek, yasalara, uluslararası anlaşmalara aykırı ve OnlinePsikolog web uygulamasının amacına aykırı bilgi yayınlanamaz ve iletilemez.

4.14 DANIŞAN ve Danışmanlar yasa ve kanun hükmünde kararnameler ile tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.15 Online Danışmanlık hizmeti gizlilik ilkesine göre gerçekleştirilmektedir. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar Danışanın onayı alınmadan asla kayıt edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz. Bu sebeple OnlinePsikolog web uygulamasının seans süresince gerçekleşen iletişimin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.16 Listedeki Danışmanlık ücretleri daha sonraki bir duyuruya kadar geçerlidir ve herhangi bir zamanda değişebilir.

4.17 OnlinePsikolog veya DANIŞMAN tarafından oturum iptal edilirse oturum ücreti iade edilir.

4.18 Danışan sesli veya görüntülü iletişim yolunu seçerek danışmanlık hizmetine “randevu al” tıklayarak erişebilir. Randevusu alınan tüm oturumların ücretinin ödenmiş olması gerekir.

4.19 Randevu saatinde görüntülü veya sesli şeklinde yapılacak olan online seansa katılamaması durumunda ücret iadesi yoktur. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu danışandadır. DANIŞAN bu durumda ek süre isteyemez.

4.20 Hizmet içeriğinin tamamı telif hakkı, patent, marka tescili ve fikri mülkiyet haklarına tabii yasalar çerçevesinde korunmaktadır. İş bu sözleşmeyi kabul ederek OnlinePsikolog tarafından aksi ifade edilmedikçe web uygulamasındaki hizmetlerin ve içeriğin bir kısmını ya da tamamını değiştirmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, kiralamayacağınızı ve satmayacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Tüm yazılım ürünleri üzerinde tasarruf ve telif hakları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Online Psikolog şirketine aittir

4.21 Güvenlik ve Gizlilik Politikası gereği, OnlinePsikolog, kullanıcının, web uygulamasını hatalı kullanımından veya sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaat edilemeyeceğinden dolayı ‘’ OnlinePsikolog’’ yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte OnlinePsikolog gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, iş bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

4.22 Danışan’ın ve Danışman’ın işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde OnlinePsikolog web uygulaması işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Danışan’a ve Danışman’a ait kullanıcı hesabı dondurulur ve veriler hemen silinir.

4.23 Danışanlar aldıkları hizmetin ayıplı, eksik veya hatalı çıkması halinde Danışman’a durumu bildirmekle yükümlüdür.

4.24 Sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet web uygulamasında kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktarılan bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların OnlinePsikolog web uygulamasında gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde web uygulamasına erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

4.25 OnlinePsikolog web uygulamasının kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak mesaj ve dosyalardan veya hizmetlerden OnlinePsikolog sorumlu değildir.

4.26 OnlinePsikolog web uygulamasında listelendiği halde satışa o an için sunulamaması veya kullanıcının satın aldığı bir hizmetin verilmemesi durumlarında OnlinePsikolog kullanıcıya bilgi vermek kaydı ile hizmetin para iadesi yapılarak iptali sağlanacaktır.

4.27 OnlinePsikolog web uygulamasında satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde OnlinePsikolog kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmet sunabilir veya siparişi iptal edebilir.

4.28 Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 22.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.02.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

4.29 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında kullanıcılar satın almış oldukları hizmetten 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

4.30 OnlinePsikolog, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.

4.31 OnlinePsikolog, Danışmanların dikkatsizliği, tedbirsizliği sorumsuzluğu veya kusuru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir. Danışmanların üyelere vereceği zararlar, Danışman’lar tarafından karşılanacaktır ve OnlinePsikolog’a rücu edilmeyecektir. DANIŞAN, seanstan önce ya da sonra yaptığı, kendisinin ve başkasının can güvenliğini tehlikeye atacak herhangi kusurlu bir eylemden Online Psikolog ve DANIŞMAN değil DANIŞANIN kendisi sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4.32 Danışanların ve Danışmanların işbu sözleşmede belirlenen koşullara uymamasından dolayı kendilerine veya diğer kullanıcılara gelebilecek zararlardan OnlinePsikolog sorumlu değildir.

4.33 Danışanlar ve Danışmanlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında OnlinePsikolog mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve Üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Psikoloğa ait olduğunu; internet web uygulamasının Danışan ve Danışman arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesinin tarafı olmadığını ve Mesafeli Satış Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.34 Danışman, satışa sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Danışandan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, OnlinePsikolog web uygulamasını temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Temsil yetkisinin Danışman tarafından iptal edilmesi halinde OnlinePsikolog, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Danışman’ın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Danışan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Danışman’ın temsilcisi sıfatıyla OnlinePsikolog’a yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.

4.35 OnlinePsikolog ile Danışanlar, arasındaki mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı OnlinePsikolog web uygulamasının, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları OnlinePsikolog üyelik sözleşmesi ve web uygulamasındaki diğer kurallar kapsamında OnlinePsikolog ’un söz konusu zararları Danışanlara rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler

4.36 Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdedilmesi Danışanların ayrı ayrı OnlinePsikolog ile akdetmiş oldukları işbu üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup mesafeli satış sözleşmesi konusu hizmetin satışında OnlinePsikolog ’un herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

4.37 Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

4.38 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden ve projeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar taraflar açısından gecikme ve ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir. Mücbir sebeplerden birinin oluşması durumunda, bir taraf diğer tarafa 15 (on beş) gün içinde herhangi bir yolla bildirimde bulunarak Sözleşme hükümlerini askıya alabilir, mücbir sebep halinin üç aydan fazla sürmesi halinde ise taraflar sözleşmeyi feshedebilirler.

4.39 OnlinePsikolog web uygulamasındaki her türlü içeriği, uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, istediği zaman, değiştirme veya silme haklarını saklı tutar.

4.40 İşbu SÖZLEŞME ’den doğabilecek ihtilaflarda T.C. Kanunları geçerlidir.

4.41 İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.

4.42 Bu sözleşme Danışanın sisteme üye olduğu tarihten itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI

5.1 Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, işbu 3. maddesi altında düzenlenenler ile sınırlı olmaksızın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “veri sorumlusu” ve “veri işleyen” için öngördüğü tüm yükümlülüklere uymak zorundadır.

5.2 Taraflar, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında veya işbu Sözleşme’nin ifasıyla bağlantılı olarak birbirleri hakkında öğrendiği, eriştiği veya herhangi bir şekilde elde ettiği kişisel verileri yalnızca işbu Sözleşme ’de belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyebilecek, söz konusu kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini, bu verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve söz konusu verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.

5.3 İşlenen kişisel verilerin KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri barındırması halinde, taraflar ayrıca söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 K. No’lu kararında belirtilen önlemleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun konuyla ilgili ileride yayınlayabileceği kararlarında yer vereceği önlemleri almakla yükümlüdür. Taraflar işbu Sözleşme kapsamında elde ettiği kişisel verileri işbu Sözleşme sona ermiş olsa dahi söz konusu veriler imha edilene kadar işbu 3. maddesinde belirtildiği şekilde korumaya devam edecektir.

5.4 Taraflar, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında veya Sözleşme’nin ifasıyla bağlantılı olarak öğrendiği kişisel verileri ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken Danışmanlar işbu Sözleşme’nin ifası ile ilgili ve gerekli olduğu ölçüde bilgi verebilecek olup, danışanlar da Sözleşme’nin 3. maddedeki yükümlülüklerine uygun davranmayı temin etmekle yükümlülüğündedir.

5.6 Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında elde edilen her türlü kişisel veri hiçbir suretle üçüncü kişilere ve/veya yurt dışına aktarılamaz. Üçüncü kişiler ve/veya yurtdışına aktarım kanuni olarak zorunluluk arz ettiğinde, söz konusu aktarımı yapan taraf öncesinde bu durumu diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür.

5.7 Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hukuki sebepler ortadan kalktığı takdirde, her halükarda re ’sen veya taraflardan birinin talebi üzerine Danışman taraf söz konusu kişisel verileri ve bu verilerin izi veya uzantısı olabilecek her türlü veriyi, geri getirilemeyecek şekilde imha etmekle ve silinen kişisel verilerin erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür.

5.8 Danışman, işbu Sözleşme kapsamında iletilen her türlü kişisel veriye ilişkin bilgi talep edildiğinde, diğer taraf talep edilen bilgileri iletmekle yükümlüdür. Ayrıca taraflardan her biri ,güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu kişisel verilere Üçüncü Kişilere kanuni olmayan yollarla herhangi bir erişim sağlandığında veya kişisel veriler hukuka aykırı olarak Üçüncü Kişiler tarafından ele geçirildiğinde, bu durumu öğrendiği andan itibaren derhal diğer tarafa bildirmekle ve söz konusu ihlalin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

5.9 Şüpheye mahal vermemek amacıyla; taraflar işbu madde altındaki yükümlüklere kendi çalışanları veya yetkilendirdiği kişilerin uymamasından dolayı doğrudan sorumlu olacaktır.