BİREYSEL DANIŞMANLIK

Bireysel danışmanlık, kişinin kendisini daha iyi tanımasını,yaşadığı zorlukların üstesinden gelebilmesi,kişiler arası ilişkilerde yaşadığı sorunları anlaması ve genel olarak problem çözmeyi amaçlayan,danışan ve danışman arasında birebir olarak gerçekleştirilen terapi hizmetidir. Kişinin ruhsal iyiliğinin arttırılması hedeflenir ve sonucunda da kişinin yaşadığı hayata yeni bir sayfadan bakması ve sorunların çözümlenmiş olması amaçlanır.

Genel olarak; kaygı,öfke kontrolü,depresyon,panik atak,iletişim problemleri,ilişkiler de olan problemler üzerine çalışılır. Bazen de, travmatik olayların etkisi sonrasında kişi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir,örneğin; doğal afetler,ölüm,istismar gibi durumlar yaşanmış olabilir fakat üzerinden geçen belirli bir süre zarfından sonra ortaya çıkar. Bu gibi durumlar da bireylere bireysel terapi yönlendirilmesi yapılmalıdır.

Bireysel danışmanlıkta süreç çok önemlidir. Kişinin danışmanıyla(uzmanla) aldığı seanslara zamanında gelebilmesi,seansları aksatmaması ve bu süreci önemsemesi gerekmektedir. Çünkü bu süreçte,danışanın danışmana(uzmana) güven duyması,karşılıklı saygı duyulması ve onunla kişisel olarak iletişimini güçlü tutması beklenir.

Terapi sürecinde, danışanın yaşadığı sorun/lar dan kaynaklı belirtilerin(danışanı,danışmana getiren neden-nedenler) ve üstesinden gelemediği sıkıntıların kaynaklarına danışmanla beraber erişilir ve çeşitli psikoterapi yöntemleriyle bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Bu süreçte hem danışana hem de danışmana büyük sorumluluk düşmektedir.

Kısacası bu danışmanlık sürecinde, danışanın yaşadığı problemin altında yatan geçmiş ve şu an odaklı kaynaklar bulunur ve çözülmesi sağlanır. Danışana; hayata yeni bir sayfadan bakmayı ve problemlerde sorun odaklı değil de yaşadığı sorunların üstesinden nasıl gelebileceğini anlamayı hedefleyen bir terapi hizmetidir.

Sena Atalar