AİLE DANIŞMANI KİMDİR? NE YAPAR?

AİLE DANIŞMANI KİMDİR?  NE YAPAR?

ÇİFT İLİŞKİLERİNE BAKIŞ VE İLİŞKİ KALİTESİNİN FARKINDALIĞI NE DEMEK?

Aile danışmanlığı, aile yasasını içeren danışmanlık hizmetleri bütünüdür. İlişki biçimlerini, problemleri, evlilik, ayrılık, boşanma süreci, ebeveyn ve çocuklar ile ilgili karşılaşılan tüm sorunları çözmek için Aile Danışmanları hizmet vermektedir. Ölüm gibi yas süreçleri yada ayrılık gibi durumlarda ailelerin karşılaşabileceği sorunları önlemek ve çözmek konusunda yardımcı olmaktadırlar.

Aile danışmanları çift ilişkilerindeki sorunların çözülmesini sağlayan terapistlerdir.

Aile ve çift terapistleri, kişileri kişisel ve kişilerarası ilişkileri kapsayıcı ‘ilişki uzmanlarıdır’. Ruh sağlığı uzmanları olan Aile ve Çift Terapistleri, ilişki problemlerini önleyici ve kişilerin, eşlerin, ailelerin ve grupların ruh sağlığını analiz etme ve duygusal sorunlarını teşhiş  ve tedavi etmek için eğitilmiş uzmanlardır.

Aile Danışmanları, Aile ve Çift terapistleri, aile dinamikleri ile çalışmaktadırlar. Aile içinde kendi potansiyelinin ve ilişkilerinin farkında, katkı sağlayan, sağlıklı, olumlu davranışları besleyen ve ailedeki üyelerin de kendi potansiyelini fark edebilmesi odağında olan kişiler olması için çalışır. Aile ve çift terapistleri, ‘şimdi ve burada’ an’da   yaşanan ilişkisel çıkmazların yada  ‘kişilerarası veya aileden aktarılarak şu ana kadar gelmiş  problemleri danışanların fark etmeleri ve çözmeleri  konusunda yardımcı olurlar.

Sistemik Bakış Açısı modeline göre , kişilerin şimdiki ve önceki ilişkileri değerlendirilir, ilişki örüntüleri üzerinden tedavi eder. Aile ve çift terapistleri çözüm odaklı yaklaşım içindedir. Problemleri hızlı, krize müdehale edici ve önleyici bir odakta yaklaşmaktadır.

Çocuklar ilişkileri belirleyici unsur gibidir. Ebeveyn sorunları çocuklarda yansımaktadır. Çocuklar kolaylıkla bütün problemleri kodlamaya başlar ve zaman geçtikçe neden olduğunu bilemedikleri düşünce, duygu ve davranış geliştirirler. Çocuklarla çalışmak travma ve problem geliştirmemeleri için çok önemlidir.

Yetişkinliği sağlıklı ilişkiler içinde geçiren yaşlılar, yaşlılıkta problem yaşamaz bunun yanında, yetişkinliği tatmin edici ilişkiler içinde olmayan yaşlılar için yaşlılık endişe verici bir hal alabilir. Bu nedenle gençlik döneminde yapılan ilişki yatırımları zaman içinde çok daha anlamlı olmaktadır.

Aile ve Çift Terapistleri , ‘Grup Terapileri’ şeklinde  danışanların kişilerarası becerilerine de katkı sunmaktadır, yeni bakış açıları kazanmasında, grup içinde kendini ve grup içinde diğer bireyleri farketme , sosyal destek almalarında yardımcı olmaktadır.

Her Aile ve Çift terapisti,  mesleki deneyim , alınan eğitimler ve  teorik bilgileri yönünde  kendine özgü stratejiler geliştirmektedir. Toplumun tüm kesiminden kişilerle çalışabilmektedirler. Üvey aileler, aynı cinsiyetteki ebeveynler ya da ebeveynlerden birinin olduğu aileler yada  ebeveynlerin her ikisi de çalışan bireylerin psikolojik problemlerine yardımcı olmaktadırlar.

Araştırmalara göre, aile terapisi, yetişkinlerde yaşanan klinik problemler (şizofreni türleri, duygu durum bozuklukları, madde ve alkol bağımlılıkları, çocuklarda görülen davranış bozukluğu, yeme bozuklukları, çocuklarda görülen otizm, çocuk ve yetişkinlerde görülen kronik fiziksel hastalıklar) gibi ruh sağlığı problemleri için  bireysel terapiler gibi hatta yerine göre bireysel terapilerden daha etkili olduğunu saptanmıştır.

Aile ve Çift Terapistleri düzenlilik ile kısa süreli terapi uygulamaları şeklinde çalışmaktadır.; terapi ortalama 10-12  seans şeklinde düzenlenir. Ortalama olarak 20 seansta tamamlanan oturumlar uzayabilir. Bu nedenle başlangıçta oturum anlaşması yapılmamaktadır. Terapilerin genellikle yarısı birebir, diğer yarısı; çift ve aile terapisi ya da tedavi kombinasyonları kullanılarak yapılmaktadır.

Çift ilişkisine bakış, çiftin aile ve ailelerin aileleri şeklinde çok etmenli, bütüncül bir bakışı içermektedir. Eşlerin birbirleriyle ilişkilerinin temeli öğrenmiş oldukları otomatik kalıplar üzerinden değerlendirilir. Neyi neden yaptığını, neyi neden öyle düşündüğünü ya da nelerin nasıl hissettirdiğini fark etmek, ilişki kalitesini belirleyendir. Kişinin kendi ile ilişkisinin fark etmesi bir başlangıç, eşi ya da  ailesi ile ilişkilerini fark etmesi şeklinde süreç devam etmektedir. İlişki kalitesinin farkındalığı samimi, içten ve iç huzuru ile birlikte yaşamayı, daha sağlıklı ve tatmin içinde olmayı sağlaması açısından önemlidir. Bunun yanında, İlişkiler ilişkileri etkileyendir. Olumsuzluklar da olumluluklar da bulaşıcıdır. Sağlıklı kişi, sağlıklı toplumu oluşturur.

Gökçen Genç