Hande AHISKALI

Hande AHISKALI

Klinik Psikolog/Aile Danışmanı

Bireysel Terapi, Evlilik ve Çift Terapisi, Cinsel Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, MMPI kişilik testi uygulayıcı, Aile Danışmanlığı, Depresyon, OKB (Takıntılı düşünce ve davranışlar), Panik Bozukluk, Fobiler, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Yas , Kişilik Bozuklukları, Stres Yönetimi, Duygu Yönetimi, Aile İçi İletişim, Sınav Kaygısı, Özgüven Problemi, İlişki Problemleri, İletişim Sorunları, Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları, Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları, Azalmış Cinsel İstek Bozukluğu, Cinsel Tiksinti Bozukluğu, Cinsel Mitler

Back